Klješčik Katica - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2019. godinu

Svi iznosi su izraženi u kunama
Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Preraspodjela plaćanja EAGF 297,24 1.100,77 1.398,01
Ukupno iz fonda EAGF 297,24 1.100,77 1.398,01
Ukupno 297,24 1.100,77 1.398,01