Arbacommerce d.o.o. - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2016. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Potpore u ribarstvu NP 1.727.889,46 kn 0,00 kn 1.727.889,46 kn
1.727.889,46 kn 0,00 kn 1.727.889,46 kn

Isplaćene potpore za 2015. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Potpore u ribarstvu Nacionalna potpora 2.096.607,54 kn 0,00 kn 2.096.607,54 kn
2.096.607,54 kn 0,00 kn 2.096.607,54 kn

Isplaćene potpore za 2014. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Potpore u ribarstvu - 1.488.512,38 kn 0,00 kn 1.488.512,38 kn
1.488.512,38 kn 0,00 kn 1.488.512,38 kn

Isplaćene potpore za 2013. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Potpore u ribarstvu - 5.020.037,50 kn 0,00 kn 5.020.037,50 kn
Strukturne potpore u ribarstvu - 140.201,73 kn 0,00 kn 140.201,73 kn
5.160.239,23 kn 0,00 kn 5.160.239,23 kn

Isplaćene potpore za 2012. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ostali modeli - 4.753.900,00 kn 0,00 kn 4.753.900,00 kn
4.753.900,00 kn 0,00 kn 4.753.900,00 kn

Isplaćene potpore za 2011. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ostali modeli - 4.881.678,50 kn 0,00 kn 4.881.678,50 kn
4.881.678,50 kn 0,00 kn 4.881.678,50 kn

Isplaćene potpore za 2010. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ostali modeli - 500.000,00 kn 0,00 kn 500.000,00 kn
Ostali modeli - 60.000,00 kn 0,00 kn 60.000,00 kn
560.000,00 kn 0,00 kn 560.000,00 kn

Isplaćene potpore za 2009. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 5.668.079,50 kn 0,00 kn 5.668.079,50 kn
Ostali modeli - 407.218,88 kn 0,00 kn 407.218,88 kn
6.075.298,38 kn 0,00 kn 6.075.298,38 kn

Isplaćene potpore za 2008. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 5.204.948,00 kn 0,00 kn 5.204.948,00 kn
Ostali modeli - 1.133.688,12 kn 0,00 kn 1.133.688,12 kn
6.338.636,12 kn 0,00 kn 6.338.636,12 kn