Ribnjačarstvo Poljana d.d. - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2016. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Potpore u ribarstvu NP 1.076.310,92 kn 0,00 kn 1.076.310,92 kn
1.076.310,92 kn 0,00 kn 1.076.310,92 kn

Isplaćene potpore za 2015. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Potpore u ribarstvu Nacionalna potpora 2.064.615,52 kn 0,00 kn 2.064.615,52 kn
2.064.615,52 kn 0,00 kn 2.064.615,52 kn

Isplaćene potpore za 2014. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Potpore u ribarstvu - 2.082.777,88 kn 0,00 kn 2.082.777,88 kn
2.082.777,88 kn 0,00 kn 2.082.777,88 kn

Isplaćene potpore za 2012. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ostali modeli - 1.651.945,75 kn 0,00 kn 1.651.945,75 kn
1.651.945,75 kn 0,00 kn 1.651.945,75 kn

Isplaćene potpore za 2009. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 1.812.639,25 kn 0,00 kn 1.812.639,25 kn
1.812.639,25 kn 0,00 kn 1.812.639,25 kn

Isplaćene potpore za 2008. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 1.562.612,00 kn 0,00 kn 1.562.612,00 kn
Ostali modeli - 263.900,78 kn 0,00 kn 263.900,78 kn
1.826.512,78 kn 0,00 kn 1.826.512,78 kn