Moslavina Voće d.o.o. - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2016. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izvanredne mjere potpore - proizvođači koji nisu članovi proizvođačkih organizacija - povlačenje EAGF 0,00 kn 1.872.775,16 kn 1.872.775,16 kn
Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi NP 221.651,41 kn 0,00 kn 221.651,41 kn
Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš EAGF 91.527,06 kn 101.646,70 kn 193.173,76 kn
Program osnovnih plaćanja EAGF 43.399,20 kn 143.817,05 kn 187.216,25 kn
Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 EAFRD 16.826,08 kn 67.338,11 kn 84.164,19 kn
Integrirana poljoprivredna proizvodnja NP 50.293,33 kn 0,00 kn 50.293,33 kn
Plaćanje za mlade poljoprivrednike EAGF 19.160,17 kn 17.196,53 kn 36.356,70 kn
Dobrovoljno proizvodno vezana potpora EAGF 6.251,67 kn 7.049,76 kn 13.301,43 kn
Preraspodjela plaćanja EAGF 4.491,14 kn 5.064,48 kn 9.555,62 kn
453.600,06 kn 2.214.887,79 kn 2.668.487,85 kn