Ugor d.o.o. - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2016. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Potpore u ribarstvu NP 703.498,54 kn 0,00 kn 703.498,54 kn
703.498,54 kn 0,00 kn 703.498,54 kn

Isplaćene potpore za 2015. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Potpore u ribarstvu Nacionalna potpora 1.062.524,05 kn 0,00 kn 1.062.524,05 kn
Privremena obustava ribolovne aktivnosti EFF 100.723,27 kn 302.169,81 kn 402.893,08 kn
1.163.247,32 kn 302.169,81 kn 1.465.417,13 kn

Isplaćene potpore za 2014. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Potpore u ribarstvu - 926.257,12 kn 0,00 kn 926.257,12 kn
926.257,12 kn 0,00 kn 926.257,12 kn

Isplaćene potpore za 2013. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Potpore u ribarstvu - 1.061.416,12 kn 0,00 kn 1.061.416,12 kn
Strukturne potpore u ribarstvu - 276.262,06 kn 0,00 kn 276.262,06 kn
1.337.678,18 kn 0,00 kn 1.337.678,18 kn

Isplaćene potpore za 2011. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ostali modeli - 628.322,31 kn 0,00 kn 628.322,31 kn
628.322,31 kn 0,00 kn 628.322,31 kn

Isplaćene potpore za 2010. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ostali modeli - 311.062,19 kn 0,00 kn 311.062,19 kn
311.062,19 kn 0,00 kn 311.062,19 kn

Isplaćene potpore za 2009. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 577.162,31 kn 0,00 kn 577.162,31 kn
577.162,31 kn 0,00 kn 577.162,31 kn

Isplaćene potpore za 2008. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 572.455,69 kn 0,00 kn 572.455,69 kn
Ostali modeli - 162.456,41 kn 0,00 kn 162.456,41 kn
734.912,10 kn 0,00 kn 734.912,10 kn