Eco Bos d.o.o. za Ekološku Proizvodnju - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2016. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ekološki uzgoj - Mjera 11 EAFRD 0,00 kn 3.165.736,09 kn 3.165.736,09 kn
Program osnovnih plaćanja EAGF 36,91 kn 972.587,11 kn 972.624,02 kn
Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš EAGF 41.201,44 kn 792.860,78 kn 834.062,22 kn
Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 EAFRD 0,00 kn 499.667,68 kn 499.667,68 kn
Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 EAFRD 8,25 kn 344.862,64 kn 344.870,89 kn
Poljoprivreda. okoliš i klimatske promjene - Mjera 10 EAFRD 0,00 kn 39.125,01 kn 39.125,01 kn
Dobrovoljno proizvodno vezana potpora EAGF 0,00 kn 15.359,18 kn 15.359,18 kn
Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi NP 13.794,63 kn 0,00 kn 13.794,63 kn
Preraspodjela plaćanja EAGF 292,81 kn 5.064,48 kn 5.357,29 kn
55.334,04 kn 5.835.262,97 kn 5.890.597,01 kn

Isplaćene potpore za 2015. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Program jedinstvenih plaćanja EAGF 2.054.925,26 kn 3.221.717,89 kn 5.276.643,15 kn
Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 EAFRD 281.259,82 kn 1.125.056,40 kn 1.406.316,22 kn
Očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja Nacionalna potpora 50.310,00 kn 0,00 kn 50.310,00 kn
Premija za krave dojilje EAGF 27.523,16 kn 14.215,05 kn 41.738,21 kn
2.414.018,24 kn 4.360.989,34 kn 6.775.007,58 kn