Conex Trade d.o.o. - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2016. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Potpore u ribarstvu NP 2.631.474,25 kn 0,00 kn 2.631.474,25 kn
2.631.474,25 kn 0,00 kn 2.631.474,25 kn

Isplaćene potpore za 2014. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Potpore u ribarstvu - 2.589.757,50 kn 0,00 kn 2.589.757,50 kn
2.589.757,50 kn 0,00 kn 2.589.757,50 kn