S.i.c. d.o.o. - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2013. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Potpore u ribarstvu - 1.602.966,62 kn 0,00 kn 1.602.966,62 kn
1.602.966,62 kn 0,00 kn 1.602.966,62 kn