Osatina Grupa d.o.o. - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2016. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Dobrovoljno proizvodno vezana potpora EAGF 389.762,55 kn 439.519,46 kn 829.282,01 kn
Izvanredne mjere potpore - proizvođači koji nisu članovi proizvođačkih organizacija - povlačenje EAGF 0,00 kn 288.845,74 kn 288.845,74 kn
Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš EAGF 82.133,88 kn 91.215,01 kn 173.348,89 kn
Program osnovnih plaćanja EAGF 38.943,84 kn 129.052,77 kn 167.996,61 kn
Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi NP 95.052,09 kn 0,00 kn 95.052,09 kn
Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 EAFRD 15.098,65 kn 60.425,11 kn 75.523,76 kn
Plaćanje za mlade poljoprivrednike EAGF 19.160,17 kn 17.196,53 kn 36.356,70 kn
Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 EAFRD 1.843,43 kn 10.446,16 kn 12.289,59 kn
Preraspodjela plaćanja EAGF 4.491,14 kn 5.064,48 kn 9.555,62 kn
646.485,75 kn 1.041.765,26 kn 1.688.251,01 kn

Isplaćene potpore za 2015. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Program jedinstvenih plaćanja EAGF 760.154,31 kn 923.617,29 kn 1.683.771,60 kn
Posebna potpora - Specifična potpora EAGF 0,00 kn 459.487,58 kn 459.487,58 kn
Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 EAFRD 91.032,95 kn 364.049,80 kn 455.082,75 kn
Izvanredne mjere potpore - proizvođači koji nisu članovi proizvođačkih organizacija - povlačenje EAGF 0,00 kn 286.276,92 kn 286.276,92 kn
Teži uvjeti gospodarenja u poljoprivredi Nacionalna potpora 7.300,13 kn 0,00 kn 7.300,13 kn
858.487,39 kn 2.033.431,59 kn 2.891.918,98 kn

Isplaćene potpore za 2014. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 9.748.933,00 kn 0,00 kn 9.748.933,00 kn
Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi - 105.700,38 kn 0,00 kn 105.700,38 kn
Teži uvjeti gospodarenja u poljoprivredi - 3.076,81 kn 0,00 kn 3.076,81 kn
9.857.710,19 kn 0,00 kn 9.857.710,19 kn