Vukoja Aleksandra - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2013. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Investicijska potpora u poljoprivredi i ribarstvu - 1.333.080,75 kn 0,00 kn 1.333.080,75 kn
Ekološka poljoprivredna proizvodnja - 110.025,39 kn 0,00 kn 110.025,39 kn
Izravna/jedinstvena plaćanja - 55.666,08 kn 0,00 kn 55.666,08 kn
Teži uvjeti gospodarenja u poljoprivredi - 4.697,41 kn 0,00 kn 4.697,41 kn
Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi - 2.658,07 kn 0,00 kn 2.658,07 kn
1.506.127,70 kn 0,00 kn 1.506.127,70 kn