Voćnjak d.o.o. - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2016. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izvanredne mjere potpore - proizvođači koji nisu članovi proizvođačkih organizacija - povlačenje EAGF 0,00 kn 137.161,33 kn 137.161,33 kn
Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš EAGF 11.634,70 kn 12.921,04 kn 24.555,74 kn
Program osnovnih plaćanja EAGF 5.517,19 kn 18.281,67 kn 23.798,86 kn
Dobrovoljno proizvodno vezana potpora EAGF 6.251,67 kn 7.049,76 kn 13.301,43 kn
Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 EAFRD 2.139,01 kn 8.559,85 kn 10.698,86 kn
Integrirana poljoprivredna proizvodnja NP 9.569,74 kn 0,00 kn 9.569,74 kn
Preraspodjela plaćanja EAGF 4.491,14 kn 5.064,48 kn 9.555,62 kn
39.603,45 kn 189.038,13 kn 228.641,58 kn

Isplaćene potpore za 2015. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Program jedinstvenih plaćanja EAGF 24.244,84 kn 38.011,12 kn 62.255,96 kn
Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 EAFRD 3.318,45 kn 13.273,80 kn 16.592,25 kn
Integrirana poljoprivredna proizvodnja Nacionalna potpora 9.639,36 kn 0,00 kn 9.639,36 kn
Teži uvjeti gospodarenja u poljoprivredi Nacionalna potpora 3.765,38 kn 0,00 kn 3.765,38 kn
40.968,03 kn 51.284,92 kn 92.252,95 kn

Isplaćene potpore za 2014. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Investicijska potpora u poljoprivredi i ribarstvu - 3.500.000,00 kn 0,00 kn 3.500.000,00 kn
Izravna/jedinstvena plaćanja - 52.571,45 kn 0,00 kn 52.571,45 kn
Integrirana poljoprivredna proizvodnja - 12.881,93 kn 0,00 kn 12.881,93 kn
Teži uvjeti gospodarenja u poljoprivredi - 3.887,54 kn 0,00 kn 3.887,54 kn
3.569.340,92 kn 0,00 kn 3.569.340,92 kn