Sizim d.o.o. - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2016. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Rasplodne krmače NP 623.280,00 kn 0,00 kn 623.280,00 kn
Program osnovnih plaćanja EAGF 87.695,94 kn 290.602,92 kn 378.298,86 kn
Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš EAGF 168.420,41 kn 187.041,80 kn 355.462,21 kn
Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi NP 238.274,41 kn 0,00 kn 238.274,41 kn
Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 EAFRD 33.999,75 kn 136.066,21 kn 170.065,96 kn
Ekološki uzgoj - Mjera 11 EAFRD 4.380,93 kn 24.825,43 kn 29.206,36 kn
Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 EAFRD 2.725,94 kn 15.446,70 kn 18.172,64 kn
Preraspodjela plaćanja EAGF 4.491,14 kn 5.064,48 kn 9.555,62 kn
1.163.268,52 kn 659.047,54 kn 1.822.316,06 kn

Isplaćene potpore za 2015. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Program jedinstvenih plaćanja EAGF 737.174,76 kn 565.536,75 kn 1.302.711,51 kn
Izravna plaćanja u poljoprivredi Nacionalna potpora 523.110,00 kn 0,00 kn 523.110,00 kn
Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 EAFRD 72.251,28 kn 288.876,11 kn 361.127,39 kn
Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi Nacionalna potpora 350.000,00 kn 0,00 kn 350.000,00 kn
Ekološka poljoprivredna proizvodnja Nacionalna potpora 18.526,23 kn 0,00 kn 18.526,23 kn
1.701.062,27 kn 854.412,86 kn 2.555.475,13 kn

Isplaćene potpore za 2014. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 1.549.163,50 kn 0,00 kn 1.549.163,50 kn
Izravna/jedinstvena plaćanja - 611.620,00 kn 0,00 kn 611.620,00 kn
Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi - 176.971,19 kn 0,00 kn 176.971,19 kn
2.337.754,69 kn 0,00 kn 2.337.754,69 kn

Isplaćene potpore za 2011. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 3.468.647,75 kn 0,00 kn 3.468.647,75 kn
3.468.647,75 kn 0,00 kn 3.468.647,75 kn

Isplaćene potpore za 2010. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 2.894.306,00 kn 0,00 kn 2.894.306,00 kn
Ostali modeli - 105.058,52 kn 0,00 kn 105.058,52 kn
2.999.364,52 kn 0,00 kn 2.999.364,52 kn

Isplaćene potpore za 2009. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 2.392.293,75 kn 0,00 kn 2.392.293,75 kn
Ostali modeli - 171.320,66 kn 0,00 kn 171.320,66 kn
2.563.614,41 kn 0,00 kn 2.563.614,41 kn

Isplaćene potpore za 2008. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 2.378.960,75 kn 0,00 kn 2.378.960,75 kn
Ostali modeli - 1.993.933,25 kn 0,00 kn 1.993.933,25 kn
4.372.894,00 kn 0,00 kn 4.372.894,00 kn