Lov Farme d.o.o. - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2013. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ekološka poljoprivredna proizvodnja - 510.550,25 kn 0,00 kn 510.550,25 kn
Izravna/jedinstvena plaćanja - 318.936,34 kn 0,00 kn 318.936,34 kn
Teži uvjeti gospodarenja u poljoprivredi - 222.793,72 kn 0,00 kn 222.793,72 kn
1.052.280,31 kn 0,00 kn 1.052.280,31 kn

Isplaćene potpore za 2012. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 1.015.052,56 kn 0,00 kn 1.015.052,56 kn
Ostali modeli - 14.843,22 kn 0,00 kn 14.843,22 kn
1.029.895,78 kn 0,00 kn 1.029.895,78 kn