Udruga Vinogradara-Vinara i Maslinara Primošten - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2011. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ostali modeli - 1.353.044,00 kn 0,00 kn 1.353.044,00 kn
1.353.044,00 kn 0,00 kn 1.353.044,00 kn