Sudar Branko - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2019. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ekološki uzgoj - Mjera 11 EAFRD 6.436,83 kn 36.475,79 kn 42.912,62 kn
6.436,83 kn 36.475,79 kn 42.912,62 kn