PPK Karlovačka Mesna Industrija d.d. - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2016. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Dobrovoljno proizvodno vezana potpora EAGF 399.595,83 kn 450.608,03 kn 850.203,86 kn
Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš EAGF 246.191,58 kn 273.411,73 kn 519.603,31 kn
Program osnovnih plaćanja EAGF 111.169,67 kn 386.824,70 kn 497.994,37 kn
Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 EAFRD 45.257,05 kn 181.119,23 kn 226.376,28 kn
Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 EAFRD 22.141,85 kn 125.470,38 kn 147.612,23 kn
Preraspodjela plaćanja EAGF 4.491,14 kn 5.064,48 kn 9.555,62 kn
Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi NP 5.190,19 kn 0,00 kn 5.190,19 kn
834.037,31 kn 1.422.498,55 kn 2.256.535,86 kn

Isplaćene potpore za 2015. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Program jedinstvenih plaćanja EAGF 966.233,40 kn 765.723,63 kn 1.731.957,03 kn
Posebna potpora - Specifična potpora EAGF 0,00 kn 554.032,34 kn 554.032,34 kn
Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 EAFRD 95.888,69 kn 383.391,67 kn 479.280,36 kn
Teži uvjeti gospodarenja u poljoprivredi Nacionalna potpora 30.243,38 kn 0,00 kn 30.243,38 kn
Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi Nacionalna potpora 6.948,51 kn 0,00 kn 6.948,51 kn
1.099.313,98 kn 1.703.147,64 kn 2.802.461,62 kn

Isplaćene potpore za 2014. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 2.004.902,62 kn 0,00 kn 2.004.902,62 kn
Teži uvjeti gospodarenja u poljoprivredi - 29.533,46 kn 0,00 kn 29.533,46 kn
Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi - 6.053,88 kn 0,00 kn 6.053,88 kn
2.040.489,96 kn 0,00 kn 2.040.489,96 kn

Isplaćene potpore za 2013. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 1.903.347,88 kn 0,00 kn 1.903.347,88 kn
1.903.347,88 kn 0,00 kn 1.903.347,88 kn

Isplaćene potpore za 2012. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 1.804.143,00 kn 0,00 kn 1.804.143,00 kn
Ostali modeli - 5.023,36 kn 0,00 kn 5.023,36 kn
1.809.166,36 kn 0,00 kn 1.809.166,36 kn

Isplaćene potpore za 2011. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 3.308.364,00 kn 0,00 kn 3.308.364,00 kn
Ostali modeli - 7.871,74 kn 0,00 kn 7.871,74 kn
3.316.235,74 kn 0,00 kn 3.316.235,74 kn

Isplaćene potpore za 2010. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 1.880.072,88 kn 0,00 kn 1.880.072,88 kn
1.880.072,88 kn 0,00 kn 1.880.072,88 kn

Isplaćene potpore za 2009. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 1.575.077,62 kn 0,00 kn 1.575.077,62 kn
Ostali modeli - 157.500,00 kn 0,00 kn 157.500,00 kn
1.732.577,62 kn 0,00 kn 1.732.577,62 kn

Isplaćene potpore za 2008. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 1.478.746,50 kn 0,00 kn 1.478.746,50 kn
Ostali modeli - 697.564,75 kn 0,00 kn 697.564,75 kn
2.176.311,25 kn 0,00 kn 2.176.311,25 kn