San d.o.o. za Poljoprivredu - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2016. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ekološki uzgoj - Mjera 11 EAFRD 59.689,23 kn 338.239,07 kn 397.928,30 kn
Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 EAFRD 8.404,46 kn 47.625,38 kn 56.029,84 kn
Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš EAGF 17.721,40 kn 19.680,77 kn 37.402,17 kn
Program osnovnih plaćanja EAGF 8.402,85 kn 27.843,26 kn 36.246,11 kn
Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi NP 18.897,02 kn 0,00 kn 18.897,02 kn
Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 EAFRD 3.257,78 kn 13.036,78 kn 16.294,56 kn
Očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja NP 12.210,66 kn 0,00 kn 12.210,66 kn
Preraspodjela plaćanja EAGF 4.491,14 kn 5.064,48 kn 9.555,62 kn
133.074,54 kn 451.489,74 kn 584.564,28 kn

Isplaćene potpore za 2015. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ekološka poljoprivredna proizvodnja Nacionalna potpora 201.171,20 kn 0,00 kn 201.171,20 kn
Program jedinstvenih plaćanja EAGF 36.515,71 kn 57.249,43 kn 93.765,14 kn
Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 EAFRD 4.997,89 kn 19.992,09 kn 24.989,98 kn
Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi Nacionalna potpora 22.167,02 kn 0,00 kn 22.167,02 kn
Očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja Nacionalna potpora 9.628,92 kn 0,00 kn 9.628,92 kn
274.480,74 kn 77.241,52 kn 351.722,26 kn

Isplaćene potpore za 2014. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ekološka poljoprivredna proizvodnja - 181.842,48 kn 0,00 kn 181.842,48 kn
Izravna/jedinstvena plaćanja - 79.179,16 kn 0,00 kn 79.179,16 kn
Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi - 20.473,38 kn 0,00 kn 20.473,38 kn
Očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja - 12.600,00 kn 0,00 kn 12.600,00 kn
Izravna/jedinstvena plaćanja - 9.662,30 kn 0,00 kn 9.662,30 kn
303.757,32 kn 0,00 kn 303.757,32 kn

Isplaćene potpore za 2013. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ekološka poljoprivredna proizvodnja - 166.410,86 kn 0,00 kn 166.410,86 kn
Izravna/jedinstvena plaćanja - 76.184,90 kn 0,00 kn 76.184,90 kn
Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi - 17.824,34 kn 0,00 kn 17.824,34 kn
260.420,10 kn 0,00 kn 260.420,10 kn

Isplaćene potpore za 2012. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ostali modeli - 1.397.547,50 kn 0,00 kn 1.397.547,50 kn
Izravna/jedinstvena plaćanja - 275.295,47 kn 0,00 kn 275.295,47 kn
1.672.842,97 kn 0,00 kn 1.672.842,97 kn

Isplaćene potpore za 2011. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 238.734,28 kn 0,00 kn 238.734,28 kn
Ostali modeli - 10.536,48 kn 0,00 kn 10.536,48 kn
249.270,76 kn 0,00 kn 249.270,76 kn