Juraj Turkalj - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2015. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Program jedinstvenih plaćanja EAGF 0,00 kn 164.327,26 kn 164.327,26 kn
Izravna plaćanja u poljoprivredi Nacionalna potpora 32.856,90 kn 0,00 kn 32.856,90 kn
Posebna potpora - Specifična potpora EAGF 0,00 kn 27.994,25 kn 27.994,25 kn
Teži uvjeti gospodarenja u poljoprivredi Nacionalna potpora 12.321,32 kn 0,00 kn 12.321,32 kn
45.178,22 kn 192.321,51 kn 237.499,73 kn

Isplaćene potpore za 2014. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 363.103,03 kn 0,00 kn 363.103,03 kn
Izravna/jedinstvena plaćanja - 36.412,48 kn 0,00 kn 36.412,48 kn
Posebna potpora - Specifična potpora - 26.599,93 kn 0,00 kn 26.599,93 kn
Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi - 17.241,62 kn 0,00 kn 17.241,62 kn
Teži uvjeti gospodarenja u poljoprivredi - 13.461,79 kn 0,00 kn 13.461,79 kn
456.818,85 kn 0,00 kn 456.818,85 kn

Isplaćene potpore za 2010. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 548.092,69 kn 0,00 kn 548.092,69 kn
Ostali modeli - 205.543,45 kn 0,00 kn 205.543,45 kn
753.636,14 kn 0,00 kn 753.636,14 kn

Isplaćene potpore za 2009. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 557.540,94 kn 0,00 kn 557.540,94 kn
Ostali modeli - 62.541,95 kn 0,00 kn 62.541,95 kn
620.082,89 kn 0,00 kn 620.082,89 kn

Isplaćene potpore za 2008. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 516.261,16 kn 0,00 kn 516.261,16 kn
Ostali modeli - 62.520,88 kn 0,00 kn 62.520,88 kn
578.782,04 kn 0,00 kn 578.782,04 kn