Ittimurter d.o.o. - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2016. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Potpore u ribarstvu NP 139.865,74 kn 0,00 kn 139.865,74 kn
139.865,74 kn 0,00 kn 139.865,74 kn

Isplaćene potpore za 2011. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ostali modeli - 224.305,84 kn 0,00 kn 224.305,84 kn
224.305,84 kn 0,00 kn 224.305,84 kn

Isplaćene potpore za 2010. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ostali modeli - 500.000,00 kn 0,00 kn 500.000,00 kn
Ostali modeli - 69.731,41 kn 0,00 kn 69.731,41 kn
569.731,41 kn 0,00 kn 569.731,41 kn