Sardina d.o.o. - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2016. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Potpore u ribarstvu NP 3.597.628,10 kn 0,00 kn 3.597.628,10 kn
3.597.628,10 kn 0,00 kn 3.597.628,10 kn

Isplaćene potpore za 2015. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Potpore u ribarstvu Nacionalna potpora 3.569.656,78 kn 0,00 kn 3.569.656,78 kn
Privremena obustava ribolovne aktivnosti EFF 126.257,97 kn 378.773,93 kn 505.031,90 kn
3.695.914,75 kn 378.773,93 kn 4.074.688,68 kn

Isplaćene potpore za 2014. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Potpore u ribarstvu - 3.181.213,00 kn 0,00 kn 3.181.213,00 kn
3.181.213,00 kn 0,00 kn 3.181.213,00 kn

Isplaćene potpore za 2013. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Potpore u ribarstvu - 6.053.947,00 kn 0,00 kn 6.053.947,00 kn
Strukturne potpore u ribarstvu - 721.296,31 kn 0,00 kn 721.296,31 kn
6.775.243,31 kn 0,00 kn 6.775.243,31 kn

Isplaćene potpore za 2012. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ostali modeli - 6.198.521,50 kn 0,00 kn 6.198.521,50 kn
6.198.521,50 kn 0,00 kn 6.198.521,50 kn

Isplaćene potpore za 2011. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ostali modeli - 4.539.587,50 kn 0,00 kn 4.539.587,50 kn
4.539.587,50 kn 0,00 kn 4.539.587,50 kn

Isplaćene potpore za 2010. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ostali modeli - 2.071.146,75 kn 0,00 kn 2.071.146,75 kn
2.071.146,75 kn 0,00 kn 2.071.146,75 kn