Hrvatska Gospodarska Komora - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2016. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Promidžba EAGF 207.987,67 kn 346.646,12 kn 554.633,79 kn
Potpore u ribarstvu NP 480.825,00 kn 0,00 kn 480.825,00 kn
Promotivne manifestacije NP 30.000,00 kn 0,00 kn 30.000,00 kn
718.812,67 kn 346.646,12 kn 1.065.458,79 kn

Isplaćene potpore za 2015. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Promidžba EAGF 154.678,13 kn 257.796,87 kn 412.475,00 kn
Potpore u ribarstvu Nacionalna potpora 360.488,13 kn 0,00 kn 360.488,13 kn
Promotivne manifestacije Nacionalna potpora 17.385,36 kn 0,00 kn 17.385,36 kn
532.551,62 kn 257.796,87 kn 790.348,49 kn

Isplaćene potpore za 2014. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Promidžba - 967.144,81 kn 0,00 kn 967.144,81 kn
Intervencije u poljoprivredi - 796.225,50 kn 0,00 kn 796.225,50 kn
Promotivne manifestacije i ruralne mjere - 8.700,00 kn 0,00 kn 8.700,00 kn
1.772.070,31 kn 0,00 kn 1.772.070,31 kn

Isplaćene potpore za 2013. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Intervencije u poljoprivredi - 2.546.225,50 kn 0,00 kn 2.546.225,50 kn
Organizacija manifestacija - 8.700,00 kn 0,00 kn 8.700,00 kn
2.554.925,50 kn 0,00 kn 2.554.925,50 kn

Isplaćene potpore za 2012. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ostali modeli - 9.300,00 kn 0,00 kn 9.300,00 kn
9.300,00 kn 0,00 kn 9.300,00 kn

Isplaćene potpore za 2010. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ostali modeli - 57.000,00 kn 0,00 kn 57.000,00 kn
57.000,00 kn 0,00 kn 57.000,00 kn