Vukoja Aleksandra - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2015. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ekološka poljoprivredna proizvodnja Nacionalna potpora 80.503,06 kn 0,00 kn 80.503,06 kn
Program jedinstvenih plaćanja EAGF 0,00 kn 44.159,50 kn 44.159,50 kn
Teži uvjeti gospodarenja u poljoprivredi Nacionalna potpora 4.129,47 kn 0,00 kn 4.129,47 kn
84.632,53 kn 44.159,50 kn 128.792,03 kn

Isplaćene potpore za 2014. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Investicijska potpora u poljoprivredi i ribarstvu - 1.333.080,75 kn 0,00 kn 1.333.080,75 kn
Ekološka poljoprivredna proizvodnja - 119.618,82 kn 0,00 kn 119.618,82 kn
Izravna/jedinstvena plaćanja - 60.339,89 kn 0,00 kn 60.339,89 kn
Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi - 6.730,95 kn 0,00 kn 6.730,95 kn
Teži uvjeti gospodarenja u poljoprivredi - 4.487,62 kn 0,00 kn 4.487,62 kn
1.524.258,03 kn 0,00 kn 1.524.258,03 kn