Viši referent/referentica - poljoprivredni redar/redarica

Oglas je neaktivan!

Ovaj oglas više nije aktivan, pogledajte slične oglase iz kategorije: Radna mjesta.

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cijena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: ĐURĐEVAC, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena - prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Bez naknade
Natječaj vrijedi od: 11.6.2018.
Natječaj vrijedi do: 18.6.2018.
Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad

Posloprimac


Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska
Informatička znanja: Potrebno poznavanje osnova informatike
 • excel
 • osnove korištenja računala u Windows okruženju
 • word
 • internet

Stručni ispiti: Potreban položen stručni ispit; DRŽAVNI STRUČNI ISPIT
Vozački ispit: Kategorija B
Radno iskustvo: 1 godinu
Ostale informacije: OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme

u Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca
 • na radno mjesto viši referent – poljoprivredni redar – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na
  određeno vrijeme od šest mjeseci, uz probni rad od dva mjeseca.

  Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme.
Kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:
- sveučilišni ili stručni prvostupnik poljoprivredne struke,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit,
- poznavanje rada na računalu,
- položen vozački ispit B kategorije.

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla višu stručnu spremu poljoprivredne struke.
Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati i sljedeće opće uvjete za prijam u službu:
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.
  Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke.
  Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obavezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.
  U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11. i 4/18.).
  Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:
  - životopis,
  - dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
  - dokaz o traženom stupnju obrazovanja (stručne spreme) i struke određenih ovim natječajem,
  - dokaz o položenom državnom stručnom ispitu, ukoliko ga je podnositelj prijave položio,
  - vlastoručno potpisanu izjavu kandidata/kandidatkinje o nepostojanju zapreka iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati),
  - dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.),
  - dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (preslika vozačke dozvole),
  - uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci,
  - podaci o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  - potvrdu ili drugi dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima (preslika ugovora, rješenja, potvrda poslodavca i sl.).
  Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije
  izbora kandidat/kandidatkinja će predočiti izvornik.
  Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta dostavlja kandidat/kandidatkinja po obavijesti o izboru.
  Kandidati/kandidatkinje koje ostvaruju prednost kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava.
  Urednom prijavom smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu.
  Nepravodobne i nepotpune prijave na oglas neće se razmatrati, niti će podnositelji
  nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili
  nepravodobne prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenima na oglas.
  Kandidati/kandidatkinje koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa o tome će biti obaviješteni pisanim putem.
  Postupak prijma obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na
  prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.
  Na web-stranici www.djurdjevac.hr dostupan je opis poslova, podaci o plaći kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o oglasnom postupku. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Đurđevca bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
  Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se na adresu: Grad Đurđevac, S. Radića 1, 48350 Đurđevac, s naznakom „Oglas za prijam u službu višeg referenta – poljoprivrednog redara“ roku od osam dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Đurđevac.
  O rezultatima oglasa kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.


Poslodavac


Poslodavac: GRAD ĐURĐEVAC
Kontakt: pismena zamolba: Stjepana Radića 1, Đurđevac

Info

Kategorija: Radna mjesta
Vrsta oglasa: Potražnja
Cijena: na upit
Država: Hrvatska
Datum objave oglasa: 11.06.2018.
Datum izmjene oglasa: 13.06.2018.
Pregleda: 17
Šifra oglasa: 39258

Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas