Stručni suradnik/ca biolog-ekolog

Oglas je neaktivan!

Ovaj oglas više nije aktivan, pogledajte slične oglase iz kategorije: Radna mjesta.

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cijena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: STARIGRAD, ZADARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Bez naknade
Natječaj vrijedi od: 23.11.2018.
Natječaj vrijedi do: 1.12.2018.

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo: 1 godinu
Ostale informacije:

Temeljem članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Paklenica“, Zakona o radu (NN 93/14, 127/17), Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017) i Prethodne suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA: 112-01/18-01/06 URBROJ: 517-02-1-1-18-144) od 20. studenog 2018., ravnateljica Javne ustanove Nacionalni park Paklenica raspisuje


NATJEČAJ
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta

Stručni suradnik biolog – ekolog – 1 izvršitelj

Uvjeti: - VSS biološkog smjera
- 1 godina radnog iskustva u struci
- aktivno znanje jednog svjetskog jezika (prioritet engleski jezik)
- poznavanje rada na osobnom računalu
- poznavanje rada u GIS računalnom programu
- probni rad 3 mjeseca


Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:
- kratki životopis (obavezno navesti broj kontakt telefona i e-adresu)
- presliku domovnice
- presliku osobne iskaznice
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome ili drugi vjerodostojni dokaz)
- dokaz o radnom stažu (preslika radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
- dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrda ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima iz kojeg mora biti vidljivo trajanje radnog odnosa i vrsta poslova i dr.)
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
- dokaz o znanju traženih svjetskih jezika (preslika svjedodžbe srednje škole ili preslika indeksa fakulteta iz kojeg je vidljivo da su položeni traženi strani jezici ili potvrda/svjedodžba/diploma škole stranih jezika)
- dokaz o znanju GIS-a za radno mjesto Stručni suradnik biolog-ekolog

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a odabrani kandidat prije potpisa ugovora o radu obvezan je predočiti izvornike.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti zakonom propisanu dokumentaciju, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Javna ustanova „Nacionalni park Paklenica“ pridržava pravo provjere znanja (testiranja) i sposobnosti za svako radno mjesto iz natječaja, a o eventualnom testiranju kandidati će naknadno biti detaljno obaviješteni putem službene Internet stranice www.np-paklenica.hr . Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavit će u roku 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijave se predaju u zatvorenoj omotnici osobno ili putem pošte na adresu: Javna ustanova „Nacionalni park Paklenica“ Dr. Franje Tuđmana 14a, 23244 Starigrad Paklenica s naznakom „Ne otvarati – za natječaj“

Nepotpune i nepravodobne prijave kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem (elektroničkom poštom) u zakonskom roku.

Javna ustanova zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela natječaja.

Izrazi koji se koriste u tekstu za osobe u muškom rodu, upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.



Poslodavac


Poslodavac: NACIONALNI PARK PAKLENICA
Kontakt: pismena zamolba: Dr. Franje Tuđmana 14 a, 23244 Starigrad Paklenica

Info

Kategorija: Radna mjesta
Vrsta oglasa: Potražnja
Cijena: na upit
Država: Hrvatska
Datum objave oglasa: 23.11.2018.
Datum izmjene oglasa: 24.11.2018.
Pregleda: 52
Šifra oglasa: 41114

Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas