Radni instruktor / instruktorica za hortikulturu, cvjećarstvo i povrtlarstvo

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontaktiraj

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cijena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 27.8.2020.
Natječaj vrijedi do: 4.9.2020.

Posloprimac


Razina obrazovanja: Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo: 1 godinu
Ostale informacije: Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, br. 128./17.) i članka 96. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači, Split i projekta „Za bolji život-povećanje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama kroz socijalnu uključenost“ kodne oznake UP.02.2.2.06.0347, ravnateljica Centra donosi Odluku o raspisivanju
N A T J E Č A J A
za radna mjesta
1. RADNI INSTRUKTOR/ICA ZA HORTIKULTURU, CVJEĆARSTVO I POVRTLARSTVO jedan izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme, za vrijeme trajanja Projekta „Za bolji život-povećanje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama kroz socijalnu uključenost“ kodne oznake UP.02.2.2.06.0347, sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, a najdulje do završetka istog.
Uvjeti:
1. završeno srednjoškolsko obrazovanje poljoprivredne škole (IV stupanj)
2. radno iskustvo: minimalno 1 godina
3. nepostojanje zapreka iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, br.
157./13., 152./14., 99./15., 52/16., 16./17., 130./17. i 98./19.)

Osim navedenih kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
U molbi se obavezno navode podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Uz molbu treba priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:
1. životopis,
2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi i zvanju,
3. dokaz o ukupnom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine.
4. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)
5. rodni list
6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (koje nije
starije od 6 mjeseci)
7. potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podatcima evidentiranim u
matičnoj evidenciji Zavoda,
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo. Navedeni kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavak 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121./17.), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze iz članka 103. istoimenog zakona.
Popis dokaza kojima se ostvaruje pravo na prednost prilikom zapošljavanja na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121./17.) dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf ).
Prijavom na ovaj natječaj smatra se da je kandidat dao svoju privolu za obradu i objavu osobnih podataka vezano za realizaciju ovog natječaja.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će pismenom testiranju provjere znanja te razgovoru od strane poslodavca.
Kandidati će o radnom mjestu i vremenu testiranja biti obaviješteni putem web stranice Centra www.centar-juraj-bonaci.hr
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava putem web stranice Centra: www.centar-juraj-bonaci.hr.

Poslodavac


Poslodavac: Centar za odgoj i obrazovanje JURAJ BONAČI
Kontakt:
  • pismena zamolba: BRUNE BUŠIĆA 30, 21000 SPLITInfo

Kategorija: Radna mjesta
Vrsta oglasa: Potražnja
Cijena: na upit
Država: Hrvatska
Datum objave oglasa: 27.08.2020.
Datum izmjene oglasa: 28.08.2020.
Pregleda: 17
Šifra oglasa: 47908

Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas