Nastavnik / nastavnica poljoprivredne grupe predmeta

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontaktiraj

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cijena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: POŽEGA, POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: 2 smjene
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 21.12.2018.
Natječaj vrijedi do: 31.12.2018.
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Informatička znanja: Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije: Na temelju članka 107. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, ispr. 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12,94/13, 152/14, 07/17, 68/18), Poljoprivredno-prehrambena škola, Požega, Ratarnička 3
r a s p i s u j e

N A T J E Č A J za upražnjeno radno mjesto

Nastavnik/ca poljoprivredne grupe predmeta – dipl. inž. agronomije/poljoprivrede – ratarskog smjera
- na puno, određeno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica – do povratka radnice sa rodiljnog/roditeljskog dopusta

Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati su: sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, ispr. 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12,94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Prijavi je potrebno priložiti:
1. životopis
2. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
3. preslika domovnice
4. preslika potvrde o položenoj pedagoško-psihološkom obrazovanju
5. HZMO – potvrdu ili elektronički zapis o radnom stažu
6. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o svom statusu.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1-3- Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17).
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nije potrebno slati originalne dokumente jer se natječajna dokumentacija ne vraća.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Poljoprivredno-prehrambena škola, Požega kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju van snage Direktive 95/46 EZ.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja i dostavljaju na adresu:

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA
«ZA NATJEČAJ – NASTAVNIK POLJOPRIVREDNE GRUPE PREDMETA“
34 000 POŽEGA, Ratarnička br. 3

Temeljem članka 13. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti oba spola ravnopravno.
Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


Poslodavac


Poslodavac: POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA
Kontakt: pismena zamolba: Ratarnička 3, 34000 Požega

Info

Kategorija: Radna mjesta
Vrsta oglasa: Potražnja
Cijena: na upit
Država: Hrvatska
Datum objave oglasa: 20.12.2018.
Pregleda: 67
Šifra oglasa: 41349

Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas