Molekularni/a biolog/inja ili drugo odgovarajuće zanimanje

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontaktiraj

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cijena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: ZAGREB
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 28.2.2020.
Natječaj vrijedi do: 9.3.2020.

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo: 1 godinu
Ostale informacije: Na temelju Odluke Upravnog, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje slijedeći
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme za slijedeća radna mjesta:
2. Molekularni biolog ili drugo odgovarajuće zanimanje, VSS, u Službi za mikrobiologiju, 1 (jedan) radnik na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine, uz probni rad od 6 (šest) mjeseci.
Stručni uvjeti:
- diplomski sveučilišni studij molekularne biologije ili drugog odgovarajućeg smjera
- 1 godina radnog iskustva
- poznavanje engleskog jezika
- poznavanje rada na osobnom računalu
Kandidat uz prijavu mora priložiti:
- prijavu na natječaj
- životopis
- dokaz o državljanstvu
- presliku diplome
- Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, ne stariji od dana objave natječaja
U prijavi za natječaj obavezno se navode podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta za koje se osoba prijavljuje. Prijava mora biti potpisana.
Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/ samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju popisani su na sljedećem linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (N.N. 157/13, 152/14, 39/18), dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (N.N. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji je način prestao prethodni radni odnos.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.
Prijava se podnosi na adresu: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, s naznakom „prijava na natječaj za zapošljavanje“ osobno ili preporučenom pošiljkom.
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo zadržava pravo provjere znanja, stručnih i radnih sposobnosti te vještina, testiranjem kandidata. Zavod također može provesti psihološko testiranje kandidata.
Kandidati se na eventualna testiranja pozivaju putem web stranice Zavoda www.hzjz.hr i putem elektronske pošte. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu svojih osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
Zavod pridržava pravo poništenja ovoga natječaja, bez obrazloženja.

Poslodavac


Poslodavac: HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Kontakt:
  • pismena zamolba: Rockefellerova 7, 10000 ZagrebInfo

Kategorija: Radna mjesta
Vrsta oglasa: Potražnja
Cijena: na upit
Država: Hrvatska
Datum objave oglasa: 27.02.2020.
Datum izmjene oglasa: 29.02.2020.
Pregleda: 21
Šifra oglasa: 46264

Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas