Medicinsko laboratorijski inženjer/ka u odjelu za mikrobiologiju

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontaktiraj

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cijena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: KARLOVAC, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena - prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 28.10.2020.
Natječaj vrijedi do: 5.11.2020.
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Potrebna zvanja: Medicinsko laboratorijska dijagnostika
Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska
Stručni ispiti: Potreban položen stručni ispit; POLOŽEN STRUČNI ISPIT, VAŽEĆE ODOBRENJE ZA SAMOSTALAN RAD
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije: Opis poslova: priprema pribor, vadi krv venepunkcijom, vodi nadzor nad biološkim materijalom, priprema reagencije.

Na temelju članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18, 125/19) i članka 21. Statuta Opće bolnice Karlovac, ravnatelj Opće bolnice Karlovac raspisuje

Natječaj za
primitak u radni odnos

3) Medicinsko-laboratorijski inženjer u Odjelu za mikrobiologiju – 1 (jedan) izvršitelj na
neodređeno vrijeme
Uvjeti: VŠS/VI – medicinsko-laboratorijski inženjer / bacc.med.lab.diagn., položen stručni ispit,
važeće odobrenje za samostalan rad.
Probni rad: 3 (tri) mjeseca.


Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno čl. 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Uz prijavu na natječaj kandidati su obavezni priložiti:

- vlastoručno potpisanu zamolbu sa životopisom
- dokaz o stručnoj spremi – preslik diplome/svjedodžbe
- dokaz o položenom stručnom ispitu – preslik uvjerenja
- preslik odobrenja za samostalan rad – licence
- dokaz o radnom stažu – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom
radnom stažu, izdana tijekom važenja natječaja
- uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ukoliko su nezaposleni – svi nezaposleni
- dokaz o državljanstvu
- rodni list
- dokaz o nekažnjavanju ne stariji od 6 mjeseci

Za posebne navode u zamolbi, kandidati su dužni priložiti dokaze.
U prijavi na natječaj kandidati su dužni navesti na koje radno mjesto se prijavljuju. Ako se prijavljuju na više radnih mjesta potrebno je dostaviti za svako radno mjesto prijavu s traženom dokumentacijom s naznakom radnog mjesta.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom, kojom to potvrđuju, te takvi kandidati imaju prednost u odnosu na druge kandidate, pod jednakim uvjetima. Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, dalje: Zakon) pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1.-3. Zakona, da dostave dokaze iz članka 103. st. 1. Zakona, u svrhu ostvarivanja prednosti prilikom zapošljavanja.
Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva branitelja RH: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
U slučaju nejednakosti dokaza na navedenoj internetskoj stranici i dokaza koje određuje Zakon, vrijede dokazi iz Zakona.
Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Provjera stručnih i radnih sposobnosti može se obavljati intervjuom, testiranjem, rješavanjem određenih radnih zadataka ili na drugi prikladan način ovisno o vrsti poslova koje bi radnik trebao obavljati.
Poziv na razgovor i provjeru znanja i sposobnosti bit će objavljen na internetskoj stranici Opće bolnice Karlovac: www.bolnica-karlovac.hr . Ukoliko budu pozvani, kandidati su se obvezni odazvati pozivu, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.
Kandidati su obavezni u prijavi navesti adresu svoje elektroničke pošte, pratiti svoju elektroničku poštu, potvrditi primitak i odgovoriti na sve primljene e-poruke.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Općoj bolnici Karlovac za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi, u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18). Opća bolnica Karlovac jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Sve prijave na natječaj sa prilozima dostavljaju se na adresu Opća bolnica Karlovac , Dr. A. Štampara 3, 47 000 Karlovac ili se predaju osobno u Urudžbeni zapisnik Opće bolnice Karlovac, Dr. A. Štampara 3, Karlovac, svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.
Nepotpune, nepotpisane, nepravovremene prijave te prijave na kojima nije naznačeno radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje, neće se razmatrati.
Javni natječaj objavljuje se u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba u Karlovcu, na oglasnoj ploči i web-stranicama Opće bolnice Karlovac.
Rok prijave je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
Kandidati će o rezultatima provedenog natječaja biti obaviješteni putem internetske stranice Opće bolnice Karlovac: www.bolnica-karlovac.hr te se dan objave smatra danom dostave obavijesti kandidatima.
Poslodavac


Poslodavac: OPĆA BOLNICA KARLOVAC
Kontakt:
  • pismena zamolba: DR. ANDRIJE ŠTAMPARA 3, 47000 KARLOVACInfo

Kategorija: Radna mjesta
Vrsta oglasa: Potražnja
Cijena: na upit
Država: Hrvatska
Datum objave oglasa: 27.10.2020.
Datum izmjene oglasa: 28.10.2020.
Pregleda: 16
Šifra oglasa: 48456

Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas