Dr. med. specijalizant/ica kliničke mikrobiologije m/ž

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontaktiraj

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cijena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: PAKRAC, POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: 2 smjene
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 22.5.2020.
Natječaj vrijedi do: 8.6.2020.
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Informatička znanja: Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Stručni ispiti: Potreban položen stručni ispit; ODOBRENJE ZA SAMOSTALAN RAD
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije: Temeljem članka 23. Statuta Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana i Odluke ur. broj: 01-675/2020-1, a u skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata («Narodne novine» broj: 83/15) Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana raspisuje

NATJEČAJ
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad i upućivanje na specijalizaciju (m/ž) iz:

17. klinička mikrobiologija - 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:
- zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja
- doktor medicine (r.br.1-17)
- magistar medicinske biokemije (r.br.18)
- odobrenje za samostalni rad od nadležne komore

Uz vlastoručno potpisanu ponudu svi pristupnici trebaju priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda:

1. prijavu na natječaj s naznakom specijalističkog usavršavanja za koje se pristupnik prijavljuje, adresu stanovanja, elektroničku adresu i broj telefona
2. životopis,
3. dokaz o državljanstvu,
4. preslik diplome,
5. preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu, za dr. med. koji su studij medicine upisali prije 01.07.2013
6. preslik odobrenja za samostalan rad,
7. preslik prijepisa položenih ispita na studiju,
8. preslik potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,
9. preslik nagrada za vrijeme studija,
10. preslik potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija,
11. popis objavljenih radova i preslike radova,
12. preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti,
13. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu ili potvrde
o radnom iskustvu (ne stariju od 30 dana)
14. uvjerenje o nekažnjavanju (ne stariju od 30 dana)
15. presliku rezultata psihološkog testiranja, a za kirurške grane i preslik rezultata testiranja manualne spretnosti – ne starije od 30 dana

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici, na hrvatskom jeziku. Nepravovremene i nepotpune ponude i ponude koje nisu na hrvatskom jeziku neće se razmatrati.

Prijavljeni kandidati/kinje koji podnesu potpunu dokumentaciju bit će pisanim putem ili putem elektroničke pošte pozvani na razgovor s Povjerenstvom za izbor specijalizanata. Na razgovoru su pristupnici obvezni predočiti povjerenstvu izvornike dokumenata.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima po posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo, uz obavezno podnošenje dokaza iz kojih je vidljivo navedeno pravo sukladno posebnim propisima.
Kandidati iz čl. 102. st. 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), da bi ostvarili prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima, dužni su prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i sve ostale dokaze navedene u čl. 103.st. 1. navedenog Zakona (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html)dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati se ne mogu primiti u radni odnos za obavljanje poslova u zdravstvenoj djelatnosti koja uključuje rad s djecom prije nego dokažu da nisu pravomoćno osuđeni za neko od kaznenih djela iz glave XVI. Kaznenog zakona- kaznena djela protiv spolne slobode i glave XVII. KZ -kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

Redoslijed pristupnika utvrđuje se primjenom mjerila propisanih odredbama čl. 3. Pravilnika.

Rok za podnošenje ponuda je 15 dana po objavi natječaja u Narodnim novinama.

Za dodatne pogodnosti molimo pogledati https://pakrac.hr/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-subvenciju-doktorima-medicine-zaposlenima-u-zdravstvenim-ustanovama-na-podrucju-grada-pakraca-za-2020-godinu/#.XmYOuahKiUl

Bolnica dostavljene podatke kandidata obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivati će se u svrhu provođenja natječaja za specijalizaciju i zasnivanja radnog odnosa i u druge svrhe se neće koristiti.
Prijave s dokumentima i obveznim prilozima, dostaviti u zatvorenim omotnicama na adresu: Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana, 34550 Pakrac, Bolnička 74, uz naznaku „Natječaj za - specijalizacija“

Odluka o izboru specijalizanata bit će objavljena na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Bolnice (www.ozbpakrac-bhv.hr) najkasnije u roku od 20 dana od dana razgovora pristupnika s Povjerenstvom Bolnice.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.Poslodavac


Poslodavac: Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana
Kontakt:
  • pismena zamolba: Bolnička 74, PakracInfo

Kategorija: Radna mjesta
Vrsta oglasa: Potražnja
Cijena: na upit
Država: Hrvatska
Datum objave oglasa: 22.05.2020.
Datum izmjene oglasa: 23.05.2020.
Pregleda: 7
Šifra oglasa: 46990

Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas