Doktor/ica medicine specijalist mikrobiologije s parazitologijom /kliničke mikrobiologije

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontaktiraj

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cijena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: OSIJEK, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 30.10.2019.
Natječaj vrijedi do: 7.11.2019.
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Stručni ispiti: Potreban položen stručni ispit; ODOBRENJE ZA SAMOSTALAN RAD
Radno iskustvo: 1 godinu
Ostale informacije: Na temelju članka 25. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Osječko – baranjske županije i odredbe članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ 128/17), ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Osijek raspisuje

NATJEČAJ

Za prijam radnika u radni odnos za radno mjesto:
1. Doktor medicine specijalist mikrobiologije s parazitologijom / kliničke mikrobiologije u Službi za mikrobiologiju Zavoda za javno zdravstvo Osječko - baranjske županije – 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme,
Uvjeti:
 • diplomski sveučilišni studij medicine,
 • specijalizacija iz mikrobiologije s parazitologijom / kliničke mikrobiologije, sa znanstvenim stupnjem ili bez znanstvenog stupnja
 • odobrenje za samostalan rad,
 • znanje rada na osobnom računalu,
 • 1 godina radnog iskustva.

Uz pisanu prijavu na Natječaj, kandidati su dužni priložiti:
 • životopis,
 • preslik domovnice (preslik dokaza o državljanstvu),
 • preslik diplome,
 • preslik Uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu za doktora medicine školske medicine/školske i adolescentne medicine,
 • preslik važećeg odobrenja za samostalan rad,
 • preslik vjenčanog lista ili drugog odgovarajućeg dokaza, u slučaju ako je došlo do promjene prezimena kandidata,
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima:
  • potvrda HZMO-a o radno-pravnom statusu ( e-radna knjižica), ne starija od dana objave natječaja,
  • (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranom u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu, ne starije od dana objave ovog Natječaja koja mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, te trajanju staža osiguranja),
 • dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (potvrda o završenom tečaju informatike ili prijepis ocjena ili svjedodžba iz kojeg je vidljivo da je kandidat položio predmet koji se odnosi na informatičku pismenost ili izjava o poznavanju rada na osobnom računalu).

 • Nepravodobno podnesene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
  Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije zadržava pravo provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata kao i poništenje Natječaja.
  Sukladno članku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18.) poslodavac će po službenoj dužnosti, pribaviti podatke iz kaznene evidencije.
  Pozivi radi provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, obavijesti vezane za tijek Natječaja, te rezultati biti će objavljeni na web stranici Zavoda www.zzjzosijek.hr kandidati neće biti pojedinačno pisano obaviješteni o rezultatima Natječaja.
  Kandidat koji ne pristupi po pozivu, smatra se da je povukao prijavu i gubi status kandidata prijavljenog na Natječaj.
  Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
  Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17), navedene na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

  Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima smatra se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke ostvareno nakon stjecanja stručne spreme.
  Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
  Prijava na Natječaj sa svim dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta iz Natječaja dostavlja se na adresu: Zavod za javno zdravstvo Osijek, Drinska 8, Osijek, s naznakom „ Za Natječaj – Doktor medicine specijalist mikrobiologije s parazitologijom / kliničke mikrobiologije u Službi za mikrobiologiju Zavoda za javno zdravstvo Osječko - baranjske županije “.

  NAPOMENA: Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Zavod za javno zdravstvo Osijek jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Zavoda za javno zdravstvo Osijek.


  Poslodavac


  Poslodavac: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE OSJEČKO-BARANJSKE
  Kontakt:
  • pismena zamolba: Drinska 8, Osijek  Info

  Kategorija: Radna mjesta
  Vrsta oglasa: Potražnja
  Cijena: na upit
  Država: Hrvatska
  Datum objave oglasa: 29.10.2019.
  Datum izmjene oglasa: 31.10.2019.
  Pregleda: 27
  Šifra oglasa: 44974

  Predaj oglas

  Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas