2. predstojnik/ica kliničkog zavoda za kliničku i molekularnu mikrobiologiju

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontaktiraj

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cijena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: ZAGREB
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; reizbor
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 27.11.2019.
Natječaj vrijedi do: 5.12.2019.

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo: 5 godina
Ostale informacije: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB, ZAGREB, Kišpatićeva 12
dana 27. studenog 2019. godine raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor djelatnika na radna mjesta s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima na mandatno razdoblje od četiri godine:
2. PREDSTOJNIK KLINIČKOG ZAVODA ZA KLINIČKU I MOLEKULARNU MIKROBIOLOGIJU
Uvjeti za prijam na radno mjesto 1.-2.:
- završen medicinski, stomatološki ili farmaceutsko-biokemijski fakultet,
- fakultetski nastavnik na medicinskom ili stomatološkom ili farmaceutsko biokemijskom fakultetu zavisno od djelatnosti klinike odnosno kliničkog zavoda,
- znanstveno-nastavno zvanje,
- odobrenje za samostalan rad,
- specijalizacija iz djelatnosti klinike, odnosno kliničkog zavoda
- 5 godina radnog iskustva kao specijalist.
Kandidati za radna mjesta predstojnika klinika i kliničkih zavoda, uz dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta, prilikom podnošenja ponude na javni natječaj obvezni su priložiti i program rada i razvoja klinike ili kliničkog zavoda za mandatno razdoblje za koje se kandidiraju.
Program rada i razvoja klinike ili kliničkog zavoda treba sadržavati predviđenu dinamiku realizacije i mora biti podijeljen na Plan stručnog razvoja i Poslovni plan.
Plan stručnog razvoja mora sadržavati slijedeće komponente:
a) strateške smjernice klinike ili kliničkog zavoda pod vodstvom kandidata
b) aktivnosti za unaprjeđenje procesa kliničkog odlučivanja kroz razvoj kliničkih smjernica i indikatora kvalitete
c) plan razvoja ljudskih resursa na klinici ili kliničkom zavodu
Poslovni plan mora sadržavati:
a) aktivnosti za povećanje postupaka u dnevno-bolničkoj i polikliničkoj djelatnosti
b) uvećanje prihodovnih stavki kroz povećanje učinkovitosti fakturiranja
c) smanjenje troškova kroz racionalizaciju potrošnje lijekova i medicinskog materijala
d) plan uvođenja novih dijagnostičkih i terapijskih postupaka
U prijavi se navodi osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona i e-mail adresa.
Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
- životopis
- preslike: diplome, dokaza da je kandidat fakultetski nastavnik, dokaza o znanstveno-nastavnom zvanju, odobrenja za samostalan rad, uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu
- dokaz o radnom iskustvu
- Plan stručnog razvoja i Poslovni plan za mandatno razdoblje za koje se kandidiraju
Prijave na natječaj dostavljaju se pisanim putem na adresu:
Klinički bolnički centar Zagreb,
Zagreb, Kišpatićeva 12
„za natječaj za (navesti redni broj i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje)“
Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu na natječaj te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Urednom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge, odnosno dokaze o ispunjavanju uvjeta. Nepravovremene i neuredne prijave neće se razmatrati.
Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).
Radnim iskustvom smatra se vrijeme koje je radnik proveo obavljajući poslove u struci, sukladno završenoj stručnoj spremi.
Molimo kandidate da na molbi točno navedu redni broj i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju. Ukoliko se prijavljuju na više radnih mjesta, za svako pojedino radno mjesto potrebno je dostaviti posebnu zamolbu sa pripadajućom dokumentacijom.
Pozivi na razgovore objaviti će se internetskoj stranici Kliničkog bolničkog centra Zagreb https://www.kbc-zagreb.hr/.
Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete prema Odluci Ravnatelja mogu biti testirani u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti, bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidiraju.
Obavijesti o rezultatima natječaja objaviti će se na internetskoj stranici KBC- a Zagreb https://www.kbc-zagreb.hr/, te na oglasnoj ploči KBC-a Zagreb u sjedištu Ustanove.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je priložiti svu propisanu dokumentaciju.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na ženski i muški rod, a prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Poslodavac


Poslodavac: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Kontakt:
  • pismena zamolba: Kišpatićeva 12, 10000 ZagrebInfo

Kategorija: Radna mjesta
Vrsta oglasa: Potražnja
Cijena: na upit
Država: Hrvatska
Datum objave oglasa: 26.11.2019.
Datum izmjene oglasa: 28.11.2019.
Pregleda: 27
Šifra oglasa: 45248

Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas