Insekticidi

Zaštita nasada ili usjeva od štetnih kukaca, zaštitna sredstva za suzbijanje štetnika - insekticidi

Alverde®

Alverde je insekticid za suzbijanje krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) na krumpiru u količini 200 - 250 ml/ha. Primjenjuje se prskanjem. U...

cijena na upit

MADEX ®

Djelovanje:MADEX je biološki insekticid namijenjen suzbijanju gusjenica jabučnog savijača. Već 1-2 čestice virusa dovoljne su za smrtnost 50% gusjenic...

cijena na upit

CHROMOREL® P - 2

Kombinirani kontaktno-želučani, organofosforni insekticid.Oblik formulacije: prašivo za zaprašivanje.CHROMOREL P-2 namijenjen je za suzbijanje štetnih...

cijena na upit

RELDAN 40 EC

Kontaktni organofosforni insekticid.Oblik formulacije: koncentrat za emulziju.RELDAN 40 EC namijenjen je za suzbijanje štetnih kukaca u:voćkama: lisni...

cijena na upit

KARIS

Kontaktni insekticid iz skupine piretroida.Oblik formulacije: tekuća mikroenkapsulirana koncentrirana suspenzija.KARIS je namijenjen za suzbijanje šte...

cijena na upit

DURSBAN E - 48

Kontaktno-želučani organofosforni insekticid.Oblik formulacije: tekući koncentrat za emulziju.DURSBAN E - 48 namijenjen je za suzbijanje štetnih kukac...

cijena na upit

CHROMOREL® D

Kombinirani kontaktno-želučani, organofosforni insekticid.Oblik formulacije: tekući koncentrat za emulziju.CHROMOREL D namijenjen je za suzbijanje šte...

cijena na upit

ROTOR® 1,25 EC

Kontaktni insekticid iz skupine piretroida.Oblik formulacije: tekući koncentrat za emulziju.ROTOR 1,25 EC namijenjen je za suzbijanje štetnih kukaca u...

cijena na upit

BOXER® 200 SL

Sistemični i kontaktno-želučani insekticid iz skupine neonikotinoida.Oblik formulacije: tekući koncentrat za otopinu.BOKSER 200 SL je namijenjen za su...

cijena na upit

CHROMGOR 40

Sistemični i kontaktni, organofosforni insekticid. Oblik formulacije: tekući koncentrat za emulziju. CHROMGOR 40 namijenjen je za suzbijanje štetnih k...

cijena na upit

TEPPEKI 500 WG 14 G INSEKTICID

Kontaktno-sistemični insekticid (aficid) za suzbijanje lisnih uši u nasadima jabuke, breskve, šljive.U zemljama EU koristi se u sljedećim kulturama: k...

≈ 8,50 € 65,00 kn

Vertimec 018 EC

Vertimec 018 EC je insekticid i akaricid za suzbijanje štetnika u raznim kulturama. Sastav: Abamektin (18 g/l). Formulacija: Koncentrat za emulziju (E...

cijena na upit

Nemathorin 10 G

Nemathorin 10 G je insekticid i nematocid za suzbijanje štetnika u krumpiru. Sastav: Fostiazat (100 g / kg). Formulacija: Granule (G). Opis pripravka:...

cijena na upit

Match 050 EC

Match 050 EC je insekticid za suzbijanje štetnih kukaca u raznim kulturama. Sastav: Lufenuron (50 g/l). Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC). Opis...

cijena na upit

Force 1.5 G

Force 1.5 G je granulirani insekticid koji se primjenjuje za suzbijanje zemljišnih štetnika u kukuruzu i krumpiru. Sastav: Teflutrin (15 g / kg). Form...

cijena na upit

Actellic 50 EC

Actellic 50 EC je kontaktni i želučani organofosforni insekticid i akaricid izraženog fumigantnog i rezidualnog djelovanja. Sastav: Metil - pirimifos...

cijena na upit

Stranica 6 od 6. Rezultati 101 - 118 od 118.

Insekticidi - Tekstovi