Provjerili smo napredak egzaktnog gnojidbenog pokusa u voćnjaku jabuke tvrtke Rabo d.o.o. u Kneževim Vinogradima.
Ispitivani voćnjak nalazi se na lužnatom tlu i u izvrsnoj je kondiciji, a pokusom ćemo, u suradnji s voditeljima pokusa: Zavodom za Agroekologiju Poljoprivrednog fakulteta Osijek i Centrom primijenjenih bioznanosti „ Lanac zdrave hrane d.o.o.“ Osijek, pratiti učinkovitost dušično sumpornih gnojiva u odnosu na standardna dušična gnojiva.