Skidanje suncokreta, lokacija: Novi Bezdan...#sijemobuducnost