Chromos Agro d.o.o.

Pregled svih oglasa iz poljoprivrednog oglasnika partnera Chromos Agro d.o.o..

MOTIVELL®

Translokacijski herbicid za folijarnu primjenu.Oblik formulacije: tekući koncentrat uljne suspenzije.MOTIVELL je namijenjen za suzbijanje jednogodišnj...

cijena na upit

STARANE 250

Translokacijsko - kontaktni herbicid.Oblik formulacije: tekući koncentrat za emulziju.STARANE 250 namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih i višegod...

cijena na upit

CABRIO® TOP

Preventivni fungicid lokalnosistemičnog i translaminarnog djelovanja.Oblik formulacije: vododispergirajuće granule CABRIO TOP namijenjen je za suzbija...

cijena na upit

CHROMOREL® P - 2

Kombinirani kontaktno-želučani, organofosforni insekticid.Oblik formulacije: prašivo za zaprašivanje.CHROMOREL P-2 namijenjen je za suzbijanje štetnih...

cijena na upit

STROBY ® WG

Sistemični fungicid iz skupine strobilurina.Oblik formulacije: močive dispergirajuće mikrogranule - koncentrat za suspenziju STROBY WG namijenjen je z...

cijena na upit

ARRAT ®

Selektivni kontaktno - sistemični herbicid.Oblik formulacije: močive samodispergirajuće mikrogranule - koncentrat za suspenziju.ARRAT je namijenjen za...

cijena na upit

DIQUA

Kontaktni herbicid.Oblik formulacije: koncentrat za otopinu (SL)DIQUA je namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u:kr...

cijena na upit

TERCEL ®

Kombinirani preventivni fungicid.Oblik formulacije: močive samodispergirajuće mikrogranule - koncentrat za suspenziju.TERCEL je namijenjen za suzbijan...

cijena na upit

TORDON 22 K

Sistemični totalni herbicid-arboricid.Oblik formulacije: tekući koncentrat za otopinu.TORDON 22 K namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih i višegod...

cijena na upit

POSTALON 90 SC

Kombinirani sistemično-kontaktni fungicid.Oblik formulacije: tekuća koncentrirana suspenzija.POSTALON 90 SC namijenjen je za suzbijanje bolesti:vinove...

cijena na upit

RELDAN 40 EC

Kontaktni organofosforni insekticid.Oblik formulacije: koncentrat za emulziju.RELDAN 40 EC namijenjen je za suzbijanje štetnih kukaca u:voćkama: lisni...

cijena na upit

SIGNUM ®

Kombinirani sistemično-kontaktni fungicid.Oblik formulacije: močive samodispergirajuće mikrogranule - koncentrat za suspenziju.SIGNUM je namijenjen za...

cijena na upit

KARIS

Kontaktni insekticid iz skupine piretroida.Oblik formulacije: tekuća mikroenkapsulirana koncentrirana suspenzija.KARIS je namijenjen za suzbijanje šte...

cijena na upit

DURSBAN E - 48

Kontaktno-želučani organofosforni insekticid.Oblik formulacije: tekući koncentrat za emulziju.DURSBAN E - 48 namijenjen je za suzbijanje štetnih kukac...

cijena na upit

CHROMOREL® D

Kombinirani kontaktno-želučani, organofosforni insekticid.Oblik formulacije: tekući koncentrat za emulziju.CHROMOREL D namijenjen je za suzbijanje šte...

cijena na upit

ROTOR® 1,25 EC

Kontaktni insekticid iz skupine piretroida.Oblik formulacije: tekući koncentrat za emulziju.ROTOR 1,25 EC namijenjen je za suzbijanje štetnih kukaca u...

cijena na upit

CHROMODIN® S - 65

Preventivni i kurativni fungicid lokalne sistemičnosti.Oblik formulacije: močivi prah - koncentrat za suspenziju.CHROMODIN S-65 namijenjen je za suzbi...

cijena na upit

DELAN® 700 WDG / STROBY ® WG / CHROMOSUL® 80

Preventivni kontaktni fungicidi.Oblik formulacije: samodispergirajuče granule - koncentrat za suspenziju.KOMBINACIJA fungicidnih pripravaka namijenjen...

cijena na upit

STAR ® 80 WP

Preventivni kontaktni fungicid iz skupine ditiokarbamata.Oblik formulacije: močivi prah - koncentrat za suspenziju.STAR 80 WP namijenjen je za suzbija...

cijena na upit

RIVAL ®

RIVAL je kombinirani sistemično-kontaktni fungicid namijenjen za suzbijanje bolesti:peronospore u konc. 0,3-0,4% (300-400g sredstva u 100 l vode) uz u...

cijena na upit

Stranica 6 od 7. Rezultati 101 - 120 od 128.