Chromos Agro d.o.o.

Pregled svih oglasa iz poljoprivrednog oglasnika partnera Chromos Agro d.o.o..

SPHINX EXTRA 685 WDG 

Kombinirani sistemično-kontaktni fungicid. Oblik formulacije: vododispergirajuće granule (WDG). SPHINX EXTRA 685 WDG namijenjen je za suzbijanje boles...

cijena na upit

STAR 80 WP

Preventivni kontaktni fungicid Oblik formulacije: močivo prašivo. STAR 80 WP namijenjen je za suzbijanje bolesti: jabuke krastavosti lista i ploda u k...

cijena na upit

MMIC

Oblik formulacije: koncentrat za suspenziju (SC). MIMIC namijenjen je za suzbijanje štetnih kukaca u: Jabuci jabučnog savijač u koncentraciji 0,06% (6...

cijena na upit

RELDAN 22 EC

RELDAN 22 EC namijenjen je za suzbijanje štetnih kukaca u: jabuci jabučnog savijača u količini 2,25 l / ha. Sredstvo se primjenjuje na početku napada,...

cijena na upit

MAXI STARR SVJEŽI i ŽITNI MAMAC

MAXI STARR SVJEŽI MAMAC (alfakloraloze 4%): Oblik formulacije: mamac u obliku paste za izravnu primjenu MAXI STARR ŽITNI MAMAC (alfakloraloze 4%) Obli...

cijena na upit

DASH HC

Pomoćno sredstvo-okvašivač. Oblik formulacije: tekući koncentrat za emulziju DASH HC je pomoćno sredstvo – okvašivač za poboljšanje učinka herbicidnih...

cijena na upit

Delan® Pro

Novi fungicid koji se primjenjuje na: jabuci za suzbijanje krastavosti – „fuzikladija“ (Venturia inaequalis) krušci za suzbijanje krastavosti – „fuzik...

cijena na upit

Rotor Super

Kontaktno želučani insekticid.Oblik formulacije: koncentrat za emulziju (EC).ROTOR SUPER namijenjen je za suzbijanje štetnih kukaca u:VOĆARSTVUnaranči...

cijena na upit

Dash HC

Pomoćno sredstvo-okvašivačOblik formulacije: tekući koncentrat za emulziju Pomoćno sredstvo - okvašivač za poboljšanje učinka herbicidnih sredstava za...

cijena na upit

Buminal

Biljni proteinski mamac namijenjen za voćnu muhu (Ceratitis capitata) i maslinovu muhu (Bactrocera oleae) efikasnost djelovanja uvjetovana je sadržaje...

cijena na upit

Masai

Selektivni akaricidOblik formulacije: tekući koncentrat za suspenziju. APOLLO 50 SC namijenjen je za suzbijanje grinja u:voćnjacima jabuka i krušaka z...

cijena na upit

Imidan 50WG

Kontaktno želučani insekticid.Oblik formulacije: vododispergirajuće granule IMIDAN 50 WG namijenjen je za suzbijanje štetnih kukaca u:maslini maslinov...

cijena na upit

Tebkin 250 EW

Sistemični fungicid preventivnog i kurativnog učinka.Oblik formulacije: emulzija, ulje u vodi TEBKIN 250 EW namijenjen je za suzbijanje bolesti: Vinov...

cijena na upit

Comrade

Sistemični fungicidOblik formulacije: koncentrat za suspenziju Namijenjen za suzbijanje bolesti: pšenice, raži, pšenoraži:smeđe pjegavosti lista, smeđ...

cijena na upit

Stomp aqua

Selektivan kontaktni i zemljišni herbicid.Oblik formulacije: inkapsulirana suspenzija (CS) STOMP AQUA namijenjen je suzbijanju jednogodišnjih uskolisn...

cijena na upit

Corum

Sistemični i kontaktni herbicid.Oblik formulacije: koncentrat za otopinu CORUM je namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i jednogodišnji...

cijena na upit

Akris

Kombinirani herbicid.Oblik formulacije: koncentrirana suspoemulzija. AKRIS je namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih (sjemenskih) uskolisnih i široko...

cijena na upit

Accurate 200 WG

Sistemični (translokacijski) herbicid.Oblik formulacije: vododispergirajuće granule ACCURATE 200 WG namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih širokol...

cijena na upit

KAIROS ® M - kombinirani sistemično-kontaktni fungicid

Oblik formulacije: močivi prah, koncentrat za suspenziju. KAIROS M je namijenjen za suzbijanje bolesti: Vinove loze (stolne i vinske sorte) plamenjače...

cijena na upit

Azimut 80 WG

Azimut 80 WG je preventivni kontaktni fungicid koji se pokazao kao jako učinkovito oružje u kombinaciji s nekim od fungicida s površinskim ili kontakt...

cijena na upit

Stranica 2 od 7. Rezultati 21 - 40 od 128.