Promocija uređaja N - Pilot kompanije Borealis L.A.T.
Ovaj uređaj služi za merenje snabdevenosti žitarica azotom i davanje preporuka za optimalnu količinu prihrane azotom.