Insekticidni derivat iz dalmatinskog buhača bioučinkovit je na oko 75% poznatih kukaca

ASSET FIVE jedini je insekticid na bazi piretrina u čitavoj Europi koji sadrži 5 % čistog piretrina, što je povećanje od 25 % naspram dosadašnjih 4 postotnih insekticida na bazi piretrina na tržištu. 
Piretrin se dobiva ekstrakcijom iz biljke Dalmatinskog buhača. Ima kontaktno djelovanje na širok spektar štetnika te je primjenjiv na veliki broj kultura.

Na koji način piretrini djeluju

U skladu sa politikom upotrebe smanjene količine pesticida, kao i upotrebe pesticida bez ostataka, piretrini su idealni za upotrebu u ekološkoj i konvencionalnoj biljnoj proizvodnji. Imaju vrlo brzo početno djelovanje, koje je s druge strane kratkotrajno. Naime piretrini su osjetljivi na svijetlost i pod utjecajem visokog osvjetljenja brzo se razgrađuju što je gledano s zdravstvenog i ekološkog stajališta izrazito pozitivno, no kratkotrajno djelovanje može biti ograničavajući faktor u učinkovitosti molekule.

ASSET FIVE sadrži koformulante kako bi se zaštitila aktivna tvar piretrin na način da ona postane manje osjetljiva na utjecaj svijetlosti čime je ASSET FIVE postao djelotvorniji naspram klasičnih piretrina

Učinkovito djelovanje na širok spektar štetnika

ASSET FIVE brzo djeluje protiv štetočina povrća, voća i ukrasnih kultura, kao što su: lisne uši, štitasti moljci, tripsi, krumpirove zlatice, američkog cvrčka, octene mušice ploda, grožđanih moljaca, štitastih moljaca i ostalih. Kako bi se spriječila pojava rezistentnosti uputno ga je kombinirati sa proizvodima koji smanjuju specifičnost djelovanja, kao Dominus ili Lecitina. Lecitina i Dominus djeluju na način da nagrizaju oklop štetnika pa na taj način Asset five brže djeluje i automatski ima bolju učinkovitost. 

Od ove godine Asset five osim već postojećih dozvoljenih namjena ima registraciju i za lijesku, orah te badem kao i za šumske rasadnikePostupak proširenja namjena na ostale ekonomski bitne kulture je u tijeku. 

Preporuke za primjenu Asset Five

Tretiranje Asset five proizvodom treba provoditi kada se pojave prve štetočine, najbolje navečer ili tijekom hladnijih sati u danu te je izrazito važna je dobra pokrivenost škropivom kako bi imali visoku učinkovitost. Osim toga velik dio štetnika nalazi se na donjoj strani listova pa je važno dobro poprskati biljku kako bi škropivo došlo do svih dijelova. 

U dokumentu ispod nalazi se tablica preporučene primjene po kulturama i vrsti štetnika.

Za više informacija obratite nam se na +385 91 602 49 30 ili bioinput@bioinput.hr.

foto: BIOinput