Kroz mjeru 10.1.15. i pomoću Grena gnojiva ostvarite vrhunske prinose

Mjera 10.1.15. “Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima” osmišljena je kako bi se umanjio negativni trend iskorištavanja zemljišta dugogodišnjim korištenjem mineralnih gnojiva. Iznos potpore je 563, 23 eura po hektaru i odnosi se na konvencionalne proizvođače višegodišnjih nasada. Organska gnojiva pogodna za ekološku poljoprivredu pozitivno utječu na okoliš, nemaju negativni utjecaj na tlo, ljude ili životinje. Dovode tlo u ravnotežu i povećavaju plodnost obogaćujući ga organskom masom. Prije nego što se odlučite koristiti Mjeru 10.1.15. (korištenje ekoloških gnojiva) trebate napraviti analizu tla te izraditi i provoditi petogodišnji plan gnojidbe.

Samo iz zdravog i kvalitetnog tla rastu zdrave i kvalitetne biljke.

Grena organo – mineralna gnojiva

GRENA gnojiva su gnojiva koja dokazuju moć organo-mineralnih gnojiva u ekološkoj proizvodnji. U skladu su s prirodnim procesima, tlo dovode u ravnotežu, te ga obogaćuju organskom masom, mikro i makroelementima, aminokiselinama, huminskim, fulvo i karboksilnim kiselinama. S povećanim sadržajem aminokiselina, gnojiva djeluju kao biostimulatori, što je izrazito važno iz razloga jer su aminokiseline osnovni element svake stanice biljke pa tada biljka i kod nepovoljnih uvjeta biljka nesmetano raste i razvija se. Važno je napomenuti da se kroz Grena gnojiva aminokiseline nalaze u tlu i biljka ih uzima preko korijena. 

Korištenjem Grena gnojiva s vremenom poboljšavamo strukturu tla i svake godine povećavamo prinose i kvalitetu plodova.

Djelovanje Grena gnojiva

Postepeno se otpuštaju na način da su mikro i makroelementi vezani za organsku masu tla te je potrebno da se organska masa pod utjecajem žive mase tla (mikroorganizama) razgradi i na taj način otpusti hranjiva koja su iskoristiva biljkama. Taj proces traje otprilike 1-6 mjeseci, ovisno o kojem je gnojivu riječ. Ekološki prihvatljiva gnojiva se ne ispiru pod utjecajem velike vlažnosti, već se njihov proces razgradnje time samo blago ubrzava.

Snaga i prednost Grena gnojiva u odnosu na mineralna

Grena gnojiva se ne ispiru, čak i u slučaju velike vlažnosti. Njihova se razgradnja time samo blago ubrzava. To nije slučaj kod konvencionalnih mineralnih gnojiva. Dokazano je da se svega 20% - 30% konvencionalnih mineralnih gnojiva zapravo iskoristi, a ostalih 70-80% se ispere ili postane nedostupno biljkama. Bez obzira što su formulacije Grena organo-mineralnih gnojiva niže (jer nije moguće dobiti postotak hranjiva iz organskih izvora) iskoristivost je 100%. Obzirom da sadrže organsku masu, aminokiseline, huminske i fulvo kiseline te mikroelemente, kvaliteta i pozitivan učinak nije upitan. 

Sva se Grena gnojiva sastoje od dvije komponente:

  1. Grena matrix-a
  2. mineralnih komponenti

Grena matrix jedinstven je jer sadrži aminokiseline i peptide, mikroelemente, huminske, fulvo i karboksilne kiseline. Huminske i fulvo kiseline doprinose ujednočenoj mineralizaciji te pospješuju vodozračni sistem tla. Uz organski dušik i mikroelemente, Grena proizvodi sadrže i makroelemente organskog podrijetla, kao što su fosfor, kalij, kalcij, magnezij, sumpor. 

Grena biosprint kalcij NPK 9:1:1 +6 Cao

Grena biosprint kalcij 9.1.1. s kalcijem osnovno je gnojivo koje se koristi prilikom proljetne prihrane. Svojim sastavom djeluje na povećanje kapaciteta za zadržavanje hranjivih tvari pogodnih za biološku apsorpciju što je izuzetno važno za sumpor ili dušik. Dušik u ovom gnojivu ima karakteristike “brzog učinka” i “postupnog otpuštanja”. Vrhunski je biostimulator zbog čak 58% aminokiselina.

Grena superferro NPK 3.2.1. + 30 S + Fe

Grena Superferro + S preporučuje se za osnovnu gnojidbu usjeva koji zahtijevaju djelovanje na raznim razinama: željezna kloroza i vapnenac su dva slučaja u kojima je važno korištenje Grena Superferro + S, proizvod koji snižavanjem pH tla pomaže korijenju biljaka asimilirati spoj Fe-humata nastalog na bazi huminske i fulvinske kiseline, aminokiselina i željeza.

Grena ultra micro NPK 6:1,5:1, 5+ 13% S

Grena ultra micro gnojivo idealno je za gnojidbu „u zadnji čas“. Grena ultra micro stvorena je za tla koja ne trebaju naknadnu obradu tla (poput travnatih vinograda i voćnjaka). Nastalo je termičkom hidrolizom proteina životinjskog podrijetla. Prisutnost kalcija pojačava organoleptičke kvalitete biljnih tkiva.  U vinogradarstvu potiče razvoj redovitih internodija i na povećanje konačnog udjela šećera.

Grena Biobase 3.8.8. S

Grena Biobase 3.8.8 S je idealan proizvod za jesensko - zimsku primjenu i posebno je stvoren za tržište Republike Hrvatske. Prisutnost aminokiselina u organskom Grena matrixu, osim što stimulira rast biljaka te poboljšava ukus plodova, ujedno gradi prirodnu obranu biljke. Sadrži povećan sadržaj fosfora i kalija. Mjesec dana prije kretanja vegetacije potrebno je primijeniti gnojivo kako bi se dovoljna količina fosfora i kalija oslobodila i postala na vrijeme dostupna biljkama. Gnojivo koristimo u višegodišnjim nasadima, povrtlarskim i ratarskim kulturama

Grena Life 4.6.10 S (2MgO)

Mineralni magnezij koji se nalazi u proizvodu aktivira aminokiseline iz organskog Grena matriksa, što stimulira rast biljaka i obogaćuje okus voća, dok istovremeno gradi obrambenisistem biljaka. Grena life je gnojivo idealno za korištenje u jesen i proljeće u voćnjacima, vinogradima i kod bobičastog voća. Kako bi i potrebe najzahtjevnijih kultura bile zadovoljene, svi se elementi otpuštaju ciljano i efikasno. Pravilna upotreba svake godine pomaže održavanje organske tvari tla i povećava sadržaj humusa.

Grena Biotech 3.10.5. S

Grena Biotech gnojivo je za osnovnu gnojidbu u jesen, za zemljišta koja na analizama pokazuju nedostatak fosfora ili za kulture koje imaju izraženu potrebu za fosforom. Fosfor je pristupačan biljkama i visoko učinkovit više mjeseci nakon primjene gnojiva u tlu. U proizvodnom procesu fosfor reagira skupa s huminskim i fulvo kiselinema iz organske tvari.

Grena Gran Semina 4.10.0 Zn 

Grena Gran Semina specijalno gnojivo za ratarske kulture. Cink kao iznimno važan element u ishrani žitarica u gnojivu se nalazi u viskom postotku te doprinosi kvalitetnom i proizvodnu te visokom prinosu. Visoki postotak fosfora brzo djeluje u početnim fazama rasta, što osigurava veliku otpornost biljaka; zapravo, Grena Gran semina stimulira cvjetanje tako što ubrzava metaboličke procese, kao i reakcije sinteze. Posebno kod žitarica postoji povećana rezistencija na hladnoću i parazitske bolesti zahvaljujući cinku (Zn) jer omogućuje brži rast stanica i sazrijevanje plodova.

Za točne savjete, plan tretiranja i konkretna pitanja obratite nam se na +385 91 602 49 30 ili bioinput@bioinput.hr.

foto: BIOinput d.o.o.