Solarnom elektranom uštede milijun kuna godišnje, a sa stočarima šire kooperaciju radi veće samodostatnosti domaćom sirovinom.