Članovi Udruge uzgajivača holstein goveda Osječko-baranjske županije (UUHG-OBŽ) na čelu s predsjednicom Lidijom Pavić, donirali su 25 tona krmne smjese za poljoprivrednike s potresom pogođenih područja. Utovar je bio danas u tvornici stočne hrane Vitalka, a kamion s 25 tona hrane bi trebao stići u Glinu i Petrinju u popodnevnim satima