59 godina je prošlo od osnutka visokoškolske agrarne ustanove u Osijeku, koja je danas obilježena svečanom sjednicom fakultetskog vijeća u gradu na Dravi. PS. Zahvalni na zahvalnici! #Hvala #FAZOS #Agroklub #Suradnja