Evo kako Nizozemski farmeri čuvaju svoj položaj u društvu koje na ime klimatskih promjena želi predlaže smanjiti poljoprivrednu proizvodnju za 50%