Plastične boce bačene u prirodu 2009. i danas su žive i NEzdrave.