Kad bih imao i sto godina, moj najbolji dan uvek bi bio sutra.