Europska komisija predlaže izmjenu proračuna EU-a za 2021. godinu.
Razlog?
Brexit


Press corner

Highlights, press releases and speeches

ec.europa.eu