Zrak u Hrvatskoj je među najzagađenijima u Europi

Izvješće za 2020. “Kvaliteta zraka u Europi” pokazuje da je šest država članica 2018. premašilo granične vrijednosti EU za sitne lebdeće čestice (PM2,5). To su Bugarska, Češka, Hrvatska, Italija, Poljska i Rumunjska.

Samo četiri europske zemlje, odnosno Estonija, Finska, Island i Irska imale su koncentracije sitnih lebdećih čestica ispod strožih, preporučenih gornjih granica Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

Prema procjeni EEA, izloženost sitnim lebdećim česticama uzrokovala je oko 417.000 slučajeva prerane smrti u 41 europskoj zemlji tijekom 2018. Oko 379.000 tih smrtnih slučajeva dogodilo se u EU-28, dok je 54.000 i 19.000 slučajeva prerane smrti uzrokovano dušikovim dioksidom (NO2) odnosno prizemnim ozonom (O3).

Prema izvješću, smanjenje emisija na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini u ključnim sektorima kao i prateće politike dovele su do bolje kvalitete zraka širom Europe. Nakon 2000. emisije ključnih onečišćujućih tvari u zraku, uključujući dušikove okside (NOx), od prometa, značajno su se smanjile, usprkos većoj mobilnosti i povezanom povećanju emisija stakleničkih plinova u tom sektoru. Emisije onečišćujućih tvari u području opskrbe energijom također su značajno smanjene, dok je napredak u smanjenju emisija iz građevine i poljoprivrede bio spor.

Foto: Martina Popić
Izvor:https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report