Poljoprivrednici su okosnica našeg društva. Oni se brinu o našoj prehrani svaki dan. Činjenica koja se često zaboravlja U prošlosti, farmer je hranio 5 ljudi,a danas to je 150 ljudi!

#agroselfie