Iznimna prilagodljivost i visoka stabilnost samo su neke od karakteristika Barola RM suncokreta koji je poznat i kao Vjesnik stabilnog prinosa! Opširnije: bit.ly/VjesnikStabilnogPrinosa #sijemobuducnost