Tražite hibride kukuruza za silažu, evo koji KWS hibridi su odličan odabir, više na linku: http://goo.gl/AkJBTP #sijemobuducnost